top of page
LOGO_SILVER.png

Komore za kuhanje i dimljenje

FRC 900

Ova komora za kuhanje, pečenje i dimljenje mesnih proizvoda posjeduje i jedna kolica kapaciteta 40 – 50 kg. Kompletna komora je izrađena od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika.
Kompletan proces proizvodnje je upravljan elektronskom jedinicom koja nudi mogućnost programiranja po želji i potrebama pojedinog proizvoda. Komora posjeduje funkcije pečenja, parnog kuhanja, kuhanja zrakom i sušenja.
Izuzetno je pogodna za one pogone koji imaju potrebu za manjim kapacitetom proizvodnje. Opcionalno na zahtjev kupca, moguća je dogradnja ove komore sa funkcijom dimljenja.

FRC 2600

Električna univerzalna komora za kuhanje, pečenje i dimljenje proizvoda od mesa sa kapacitetom jednih kolica. Komora je opremljena sa automatskim dimnim agregatom, automatskim uključivanjem i automatskim dovodom dima u komoru.

 

Kompletan proces proizvodnje je upravljan elektronskom jedinicom koja nudi mogućnost programiranja po želji i potrebama pojedinog proizvoda. Komora posjeduje funkcije dimljenja, pečenja, parnog kuhanja, kuhanja zrakom i sušenja.

bottom of page