top of page
LOGO_SILVER.png

Mikseri

PLV 300L

Ovaj mikser je namijenjen za miješanje mesa, mesa peradi, ribe i drugih vrsta prehrambenih proizvoda. Dizajniran je tako da se miješanje proizvoda odvija na takav način da se umaci, začini i ostali aditivi u hrani što bolje homogeniziraju. To se postiže zato što se lopatice za miješanje prilikom okretanja mimolize vrlo blizu te tako prostor izmedju njih je minimalan.

Proizvod se ubacuje pomoću utovarivača a nakon završene obrade uz pomoć dvostrukih lopatica, meso se dovodi do izlaza. Izlazni sistem nalazi se na dnu posude, na prednjoj strani mašine.

 

Proizvod nakon miješanja može se isprazniti u kantu od 200 l kroz poseban otvor postavljen u najnižoj točki prednje strane. Zaštitni poklopac i otvori za pražnjenje proizvoda su upravljani zrakom. Brzina i smjer lopatica, zajedno s postotkom vakuuma, mogu se podešavati po želji na upravljačkom pultu. Na ovom pultu su takođe smješteni i upravljački elementi za otvaranje i zatvaranje poklopca i utovarivača.

 

Lopatice se mogu okretati i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Regulacija brzine odvija se kontinuirano.

 

Dodatno na vakuum verziju:

• Vakuum pumpa 21cm

• Poklopac za posudu za vakuum

• Jače kućište mašine

PL 180

Mikser sa zdjelom kapaciteta 180 litara i mješalicom sa duplim lopaticama je konstruiran za  miješanje mesa i sličnih prehrambenih proizvoda.

 

Proizvod se dovodi u miješalicu ručno ili pomoću utovarivača. Nakon miješanja, proizvod se usmjerava prema ispustu  rotiranjem lopatica u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

Na ispustu se moraju postaviti kolica od 200 litara. Brzina rotacije lopatica i smjer rotacije se mogu kontrolirati na upravljačkom pultu.

PLV 450L

Ovaj mikser je namijenjen za miješanje mesa, mesa peradi, ribe i drugih vrsta prehrambenih proizvoda. Dizajniran je tako da se miješanje proizvoda odvija na takav način da se umaci, začini i ostali aditivi u hrani što bolje homogeniziraju. To se postiže zato što se lopatice za miješanje prilikom okretanja mimolize vrlo blizu te tako prostor izmedju njih je minimalan.

Proizvod se ubacuje pomoću utovarivača a nakon završene obrade uz pomoć dvostrukih lopatica, meso se dovodi do izlaza. Izlazni sistem nalazi se na dnu posude, na prednjoj strani mašine.

 

Proizvod nakon miješanja može se isprazniti u kantu od 200 l kroz poseban otvor postavljen u najnižoj točki prednje strane. Zaštitni poklopac i otvori za pražnjenje proizvoda su upravljani zrakom. Brzina i smjer lopatica, zajedno s postotkom vakuuma, mogu se podešavati po želji na upravljačkom pultu. Na ovom pultu su takođe smješteni i upravljački elementi za otvaranje i zatvaranje poklopca i utovarivača.

 

Lopatice se mogu okretati i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Regulacija brzine odvija se kontinuirano.

 

Dodatno na vakuum verziju:

• Vakuum pumpa 21cm

• Poklopac za posudu za vakuum

• Jače kućište mašine

PLV 900L

Ovaj mikser je namijenjen za miješanje mesa, mesa peradi, ribe i drugih vrsta prehrambenih proizvoda. Dizajniran je tako da se miješanje proizvoda odvija na takav način da se umaci, začini i ostali aditivi u hrani što bolje homogeniziraju. To se postiže zato što se lopatice za miješanje prilikom okretanja mimolize vrlo blizu te tako prostor izmedju njih je minimalan.

Proizvod se ubacuje pomoću utovarivača a nakon završene obrade uz pomoć dvostrukih lopatica, meso se dovodi do izlaza. Izlazni sistem nalazi se na dnu posude, na prednjoj strani mašine.

 

Proizvod nakon miješanja može se isprazniti u kantu od 200 l kroz poseban otvor postavljen u najnižoj točki prednje strane. Zaštitni poklopac i otvori za pražnjenje proizvoda su upravljani zrakom. Brzina i smjer lopatica, zajedno s postotkom vakuuma, mogu se podešavati po želji na upravljačkom pultu. Na ovom pultu su takođe smješteni i upravljački elementi za otvaranje i zatvaranje poklopca i utovarivača.

 

Lopatice se mogu okretati i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Regulacija brzine odvija se kontinuirano.

 

Dodatno na vakuum verziju:

• Vakuum pumpa 40 cm

• Poklopac za posudu za vakuum

• Jače kućište mašine

PLV 1500L

Vrlo robustna i jaka  mašina u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika. Posebno je dizajniran za obradu velikih količina proizvoda. Mikser je opremljen posudom koja može sadržavati do 1500 litara proizvoda.

 

Sigurno zatvaranje posude vrši se specijalnim poklopcem od nehrđajućeg čelika. Debela gumena zaptivka osigurava čvrsto zatvaranje i zaptivanje poklopca i posude stroja za vrijeme vakuumiranja.

• Zdjela sadrži dvije posebno dizajnirane ruke za miješanje, u obliku lopatice

• Dva izlaza za proizvod omogućavaju vađenje proizvoda iz mašine. Ovakva konstrukcija osigrava veću brzinu pražnjenja

• Poklopac posude je upravljan hidraulički

• Dva izlaza za proizvod upravljaju se pneumatski

• Zaštitna traka koja se pruža oko zdjele miksera i služi za zaustavljanje stroja (verzija bez vakuuma)

• Platforma za nadzor je ugrađena sa bočne strane stroja za pomoć pri gledanju i čišćenju

• Utovarivač za 200 litarske kante je pričvršćen na mašinu

• Posuda od 200litra umetnuta je ispod vrata

• Stroj stoji na četiri (4) teške gumene noge

• Mašina je potpuno zatvorena odozdo, tako da prilikom čišćenja ne dolazi prljavština unutra

• Zasebna upravljačka ploča

PZV 1000L

Mikser poptuno izrađen od nehrđajućeg čelika, sa kapacitetom posude od 1000l, opremljen s 2 čvrste ruke za miješanje geometrije tipa Z. Posebno je dizajniran za brže i veće djelovanje miješanja, idealan je za lakše pražnjenje teških i ljepljivih proizvoda zbog svoje nagibne posude.

 

Pogodan za proizvodi za KEBAB-DONER industriji, kao i nadjevi na bazi brašna. Poklopac stroja i okretanje posude su hidraulički.

 

Kao dodatna opcija na mašini može se dodati utovarivač za standardne kante od 200lit i / ili vakuum pumpa. Elektronsko upravljanja sa TOUCH monitorom omogućava programiranje različitih parametara kao što su vrijeme miješanja, smjer lopatica, brzina miješanja i vakuum (kada su dostupni). Njegova posebna konstrukcija i glatke površine omogućavaju lako čišćenje.

Ovaj proizvod je napravljen na osnovu propisa zaštite zdravlja i sigurnosti CE.

LMV150

Mikser sa kapacitetom od 150 litra i jednom lopaticom za miješanje s geometrijom idealnom za hamburgere, ćufte i osjetljive proizvode.

Kod ovog stroja postoji mogućnost opcionalno nadograditi i sa vakuumom,  što ovu jedinicu čini idealnom za zahtjevnije proizvode.

VACUUM tehnologija osigurava kvalietnije miješanje materijala i duži vijek gotovog proizvoda.

Posuda miksera pomiče se vertikalno kako bi se olakšalo pražnjenje

Na stroju postoji jedna (1) brzina miješanja. Smjer miješanja može biti u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto. Takođe i vrijeme miješanja moguće je prilagoditi potrebama kao nivo vakuuma u procentima se takođe može podešavati.

 

Ukolik dođe do otvaranja poklopca stroja, stroj se automatski zaustavlja.

 

Čitava mašina sastavljena je po CE propisima

LM 40

Mikser sa rotirjaućom posudom od 40 litara i sigurnosnim poklopcem.

Potpuno nehrđajući čelični stolni stroj. Idealan za malu proizvodnju. Po potrebi se može dodati postolje.

LM 150 / 250

Ovaj robusni mikser, kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika, u ponudi je, kapaciteta 150 ili 250 litara zapremine maksimalno. Lopatice za mješanje mogu rotirati u oba smjera a njihovom rotacijom se može upravljati manualno ili automatski.

Programiranjem se upisuje željeno vrijeme rotacije za oba smjera mješanja posebice. Implementirane su i sigurnosne mjere za korisnika kao što je „aktiviranje rada sa obje ruke“ pri čemu se obje tipke za pokretanje moraju pritisnuti simultano.

Stroj posjeduje i sigurnosni poklopac koji ukoliko nije spušten neće dozvoliti aktiviranje motora za mješanje. Rotirajuća zdjela olakšava pražnjenje smjese.Upravljačka elektronika ovog stroja je implementirana u samo kućište, a tipke za upravljanje na korisničkoj ploči posjeduju ikonice koje jasno oslikavaju njihovu funkciju.

LM 400 L

Ovaj model miksera može da miješa sve vrste mesnih proizvoda i opremljen je sa zdjelom kapaciteta 400 litara. Osim što posjeduje rotirajuću zdjelu za lakše pražnjenje također može da vrši miješanje u nagnutom položaju kako bi bilo moguće i miješanje manjih količina i pastoznih proizvoda.

Radom stroja upravlja elektronska jedinica a način rada može biti automatski ili manualni. Ovaj mikser je opremljen i sa utovarivačem od nehrđajućeg čelika i kolicima kapaciteta 200 litara.

Rotirajuća zdjela olakšava pražnjenje smjese.Upravljačka elektronika ovog stroja je implementirana u samo kućište, a tipke za upravljanje na korisničkoj ploči posjeduju ikonice koje jasno oslikavaju njihovu funkciju.

LM 1500 L

Ova izuzeto robustna i jaka mašina namijenjena je za obradu većih količina proizvovda
Opremljena je sa dvostrukim bubnjem (komorom) zapremine do 1500 litara proizvoda. Poklopac komore osigurava sigurno zatvaranje i zaptivanje radnog prostora uz pomoć težine samog poklopca i gumene zaptivke koja je ugrađena po obodu.


Radna komora sadrži dvije mješalice specijalne izvedbe a koje su smještene na različitim visinama u komori. Jedna mješalica ima dodatnu namjenu i koristi se pored mješanja i prilikom pražnjenja proizvoda na kraju procesa. Izlazni otvor za pražnjenje komore se nalazi na prednoj strani ovog stroja. Na kraju procesa obrade ovaj otvor se zatvara pneumatski a izrađen je od specijalnog PVC materijala.
Brzina mješanja u procesu obrade se kontroliraod strane inverterskog elektro motora. Upravljanje strojem se vrši preko digitalne upravljačke ploče a ukupan proces rada se kontrolira i upravlja od strane mikroprocesora.


Ovaj mikser ima mogućnost mješanja svih vrsta proizvoda uz pomoć vakuuma ukoliko se priključi na odgovarajuću vakuum pumpu.

PL 300 L / PL 450 L

Mikseri ovog tipa imaju mogućnost miješanja mesa i drugih prehrambenih proizvoda. Posjeduje čvrstu i sigurnu konstrukciju i poptuno je izrađena od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika. Zadovoljava sve EC sigurnosne norme.

Zdjela je kapaciteta 300 / 450 litara a posjeduje i sigurnosni poklopac. Unutar zdjele rotiraju dvije osovine sa lopaticama za miješanje koje se međusobno okreću u suprotnom smjeru. One su i monitrane  na različitim visinama u zdjeli.

Elektronski kontrolirani rad stroja omogućava fino podešavanje brzine miješanja kao i smjera okretanja lopatica.

Postolje za stajanje omogućava korisniku olakšan pogled unutar zdjele i kontrolu procesa. Nakon završetka procesa, sadržaj zdjele moguće je isprazniti kroz specijalni otvor ugrađen u donjem dijelu zdjele, sprijeda.

bottom of page