top of page
LOGO_SILVER.png

Utovarivači

ELV 200 / 200L

Utovarivač je dostupan u fiksnoj izvedbi tip ELV200 ili pokretan na 4 kotača tip ELV200L. Obje izvedbe posjeduju mogućnost izmjenjivog lijevka.
U potpunosti je izrađen od nehrđajućeg čelika i posjeduje upravljačku kutiju direktno na tijelu utovarivača.
Funkcija utovarivača se aktivira pritiskom na prekidač a zaustavlja se u trenutku uklanjanja ruke sa prekidača i u potpunosti je usklađen sa odgovorajaućim propisima Europske unije.

MR 385

Hidraulički podizač / lift je izrazito fleksibilan i zahvaljujući svojoj konstrukciji u mogućnosti je da podiže teret sa najnižih točaka. Sama ruka podizača je fikisirana za osnovni stub uz pomoć tri točke. U sklopu stuba nalazi se i spremnik hidrauličnog ulja, što povećava njegovu ergonomiju. Posjeduje mogućnost poptunog pružanja u dužinu i visinu što uveliko olakšava rad prilikom primjene na šinama u klaonicama. Ovaj podizač je namijenjen za fiksnu montažu u podu uz pomoć 4 vijka kako bi se povećala sigurnost pri radu.

bottom of page