top of page
LOGO_SILVER.png

Porciomati

FR200L

Automatski stroj za kalupljenje hamburgera i i sličnih prehrambenih proizvoda. Opremljena sa 40 litarskom zdjelom i transportnom trakom dimenzija 800 x 200 mm. Kompletna konstrukcija je oslonjena na kotače sa blokirajućim kočnicama.

Radni kapacitet stroja iznosi 15-30 udara u minuti što znači 1800 hamburgera po satu različitih oblika i volumena. Ukoliko proizvod ne sadrži u sebi meso, moguće je odstupanje od ovog proizvodnog kapaciteta.

FR200 L predstavlja 4 generaciju ovog tipa stroja.

Dva odvojena motora pokreću rotor dostavljača te gotov proizvod dolazi na pokretnu traku. Zahvaljajući modernom dizajnu rotorskog separatora, moguće je parcijalno dostavljanje proizvoda. Isto tako ovaj mehanizam omogućava da ovaj stroj radi kao punilica kobasica.

Radom mašine se upravlja pomoću upravljačke ploče koja se nalazi izdvojena od tijela stroja. Elektronske komponente koje kontroliraju rad stroja su tako smještene da je omogućen lakši pristup prilikom servisa i podešavanja komponenata. Takođe posjeduje i mogućnost daljinske kontrole i inspekcije rada stroja.

Moguće je podešavanje debljine i težine krajnjeg proizvoda. Ploča za kalupljenje hamburgera je sačinjena od plastičnog materijala koji odobren za korištenje u prehrambenoj industriji.

Po želji kupca, ovaj stroj se može opremiti i sa opcionalnim mogućnostima za proizvodnju kroketa, ćevapćića i ćufti. I u ovom slučaju moguće je podešavati težinu i debljinu krajnjeg proizvoda.

Pokretna traka tipa BR za stroj FR200L

Pokretna traka specijalno konstruirana za stroj za kalupljenje hamburgera FR200L širine 400 mm. Kompletna konstrukcija uključujući i žičanu traku je izrađena od nehrđajućeg čelika. Podnožje ove trake se oslanja pomoću 4 stope podesive po visini. Brzina kretanja trake je varijabilna a kontrolirana je od strane centralne upravljačke jedinice. Verzija BR200 je dužine 2 metra i posjeduje 4 bočne radne stanice sa dimenzijama 450 mm x 350 mm.

bottom of page