top of page
LOGO_SILVER.png

Linije za preradu

BRMS

Linija za obradu LAKIDIS tipa BRMS se koristi za transport mesa i / ili prehrambenih proizvoda u komadima ili blokova. Namijenjena za dijelove mesa koji proizlaze iz prethodnih postupaka klanja, a koji će biti predmet daljnje obrade. Čitava konstrukcija je visoke čvrstoće i izrađena je od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika te ima veliki kapacitet proizvodnje.
Dimenzije cjelokupne konstrukcije su varijabilne i prilagodljive individualnim potrebama, također i nivo  transportera i pultova za obradu.
Linija za obradu je postavljeno na četiri (4) robustne nogare od nehrđajućeg čelika sa gumenim stopama za prigušenje buke.  
Na temelju indivudalnih zahtjeva dužina proizvodne trake može biti od 3m do 12m (ili više) sa jednom ili dvije razine. Duljina prenosne trake određuje koliko radnih stolova odnosno radnika mogu istovremeno raditi sa strane. Na primjer dužina trake od 9m je pogodna za 12 korisnika.
Glavna transportna traka može imati dodatnu mogućnost čišćenja prilikom rada i to kod uzlaznog kretanja. Ovo omogućava pranje vodom prostora ispod glavne površine.
Bočni radni stolovi mogu biti priključeni na glavnu transportnu traku ili mogu biti odvojeno montirani sa 4 podesive noge. Oni također mogu imati dodatnu mogućnost mehanizma sa rotacijom radne površine  što povećava nivo higijene.
Postoji i dodatna okrugla posuda promjera 1,5 m na kraju obradne trake koja služi za prikupljanje proizvoda koji zahtijevaju daljnju obradu.
Linija za obradu je opremljena elektronskim procesorom koji upravlja radom trake a njime korisnik vrši podešavanja i kontrolu svih funkcija kao što su brzina kretanja trake, čišćenje i slično.
Električni / elektronički uređaji, zajedno sa svim rotirajućim dijelovima stroja, su dizajnirani tako da pružaju maksimalni komfor pri radu, održavanju i popravci. Cijela konstrukcija posjeduje CE certifikat.

bottom of page