top of page
Logo_KOLBE_1c_neg.png

Automatski stroj za mljevenje

Automatenwinkelwolf

AWK52-160

Uprkos kompaktnom dizajnu, AWK pruža vrhunske performanse. Automatski ugaoni volf je idealan za obradu svježih i smrznutih velikih komada mesa do −15 ° C. MultiGrind-Wolf AWK može biti opremljen sistemom za rezanje Unger veličine E130 kao i Enterprise E52 i ima kapacitet od oko 2500 kg na sat.

 

S veličinom šarže od 120-130 kg, MultiGrind-Wolf AWK52-160 se uglavnom koristi u većim pogonima za obradu mesa ali i u industrijskim pogonima.

AWK 52-160
AWK 52-160

press to zoom
AWK 52-160
AWK 52-160

Set reznog alata ENTERPRISE

press to zoom
AWK 52-160
AWK 52-160

Dodatna oprema

press to zoom
AWK 52-160
AWK 52-160

press to zoom
1/9

AWK130-160

Uprkos kompaktnom dizajnu, AWK pruža vrhunske performanse. Automatski ugaoni volf je idealan za obradu svježih i smrznutih velikih komada mesa do −15 ° C. MultiGrind-Wolf AWK može biti opremljen sistemom za rezanje Unger veličine E130 kao i Enterprise E52 i ima kapacitet od oko 2500 kg na sat.

 

S veličinom šarže od 120-130 kg, MultiGrind-Wolf AWK130-160 se uglavnom koristi u u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

AWK 130-160
AWK 130-160

press to zoom
AWK 130-160
AWK 130-160

Otvor za �i��enje

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica za alat

press to zoom
AWK 130-160
AWK 130-160

press to zoom
1/11

AW56-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Prikladni su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja odgovarajućih veličina 130 i 160.

 

Sa setom za rezanje Unger G160 AW160-240 može dostići kapacitet obrade do 4000 kg na sat, sa lijevkom zapremine od 240 kg.

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim kompanijama.

AW 56-240
AW 56-240

Upravlja�ki pult

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Utovariva� sa zakretnom rukom

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica za alat

press to zoom
AW 56-240
AW 56-240

Upravlja�ki pult

press to zoom
1/14

AWM52-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Posjeduju armaturu za miješanje mesa i pogodne su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. U slučaju svježeg mesa mogu se miješati i različite vrste mesa i / ili sastojci i začini. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja veličina 130 i 160.

 

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica sa alatom

press to zoom
AWM 52-240
AWM 52-240

Set reznog alata ENTERPRISE

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Utovariva� sa zakretnom rukom

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica sa alatom

press to zoom
1/12

AWM56-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Posjeduju armaturu za miješanje mesa i pogodne su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. U slučaju svježeg mesa mogu se miješati i različite vrste mesa i / ili sastojci i začini. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja veličina 130 i 160.

 

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

AWM 56-240
AWM 56-240

Lijevak sa osiguranjem od pristupa

press to zoom
AWM 56-240
AWM 56-240

Otvor za �i��enje

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Utovariva� sa zakretnom rukom

press to zoom
AWM 56-240
AWM 56-240

Lijevak sa osiguranjem od pristupa

press to zoom
1/12

AW52-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Prikladni su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja odgovarajućih veličina 130 i 160.

 

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

AW 52-240
AW 52-240

press to zoom
AW 52-240
AW 52-240

Dimenzije stroja

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Utovariva� vertikalni

press to zoom
AW 52-240
AW 52-240

press to zoom
1/14

AW130-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Prikladni su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja odgovarajućih veličina 130 i 160.

 

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

AW 130-240
AW 130-240

press to zoom
AW 130-240
AW 130-240

Dimenzije stroja

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica za alat

press to zoom
AW 130-240
AW 130-240

press to zoom
1/15

AW160-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Prikladni su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja odgovarajućih veličina 130 i 160.

 

Sa setom za rezanje Unger G160 AW160-240 može dostići kapacitet obrade do 4000 kg na sat, sa lijevkom zapremine od 240 kg.

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim kompanijama.

AW 160-240
AW 160-240

press to zoom
AW 160-240
AW 160-240

Dimenzije stroja

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Vertikalni utovariva�

press to zoom
AW 160-240
AW 160-240

press to zoom
1/15

AWM130-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Posjeduju armaturu za miješanje mesa i pogodne su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. U slučaju svježeg mesa mogu se miješati i različite vrste mesa i / ili sastojci i začini. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja veličina 130 i 160.

 

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

AWM 130-240
AWM 130-240

press to zoom
AWM 130-240
AWM 130-240

Dimenzije stroja

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica za alat

press to zoom
AWM 130-240
AWM 130-240

press to zoom
1/15

AWM160-240

Automatski ugaoni volfovi sa svojim moćnim pogonima, ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu tehnologije obrade i proizvodnje. Posjeduju armaturu za miješanje mesa i pogodne su za obradu svježih i smrznutih komada mesa do –16 ° C. U slučaju svježeg mesa mogu se miješati i različite vrste mesa i / ili sastojci i začini. Volfovi MultiGrind mogu biti opremljeni ENTERPRISE sistemom rezanja veličina E52 i E56 kao i Unger sistemom rezanja veličina 130 i 160.

Sa setom za rezanje Unger G160 AW160-240 može dostići kapacitet obrade do 4000 kg na sat, sa lijevkom zapremine od 240 kg.

 

MultiGrind-Wolf se uglavnom koristi u velikim zanatskim i industrijskim pogonima.

AWM 160-240
AWM 160-240

press to zoom
AWM 160-240
AWM 160-240

Dimenzije stroja

press to zoom
Dodatna oprema
Dodatna oprema

Kolica za alat

press to zoom
AWM 160-240
AWM 160-240

press to zoom
1/13
bottom of page